بچه حزب اللهی

... پراکنده نویسی های یک بچه حزب اللهی

بچه حزب اللهی

... پراکنده نویسی های یک بچه حزب اللهی

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

از جلو نظام ...!

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۵۲ ب.ظ

راستش 

نه دست را توان قلم گرفتن هست و نه پای قلم به صفحه ی کاغذ میلی دارد... حال هم سکوت را در آغوش گرفته ام  و با سر انگشتم روی خاک ها مینویسم و پاک میکنم .... بچه حزب اللهی ...  پیشانیم پر است  از دست انداز های  جاده ی روز گار و کاش کالبد ظرف من و ظرف زمان با هم سر سازش داشت ...

و ای تو زمان :ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی ... تو بمان دگران وای به حال دگران .

 

 

خود نیز دوست داشتم در این بازار داغ انتخابات چرخی بزنم ...لیک ندای " از جلو نظام " را باید لبیک گفت و رخت خدمت مقدس به تن کرد ...

التماس دعا .... تا بعد از خدمت به شرط بقا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا